FAQ

Tot welke leeftijd is een orthodontische behandeling mogelijk?

Orthodontie kan op elke leeftijd als de algemene en tandheelkundige gezondheid van de patiënt dit toelaat. Meer en meer volwassenen vinden ook hun weg naar de orthodontist. Het grote verschil tussen kinderen en volwassenen is dat bij kinderen de groei van de kaken nog kan beïnvloed worden tijdens de orthodontische behandeling, terwijl dat bij volwassenen niet meer kan. Vandaar dat er bij volwassen patiënten vaker een chirurgische ingreep nodig kan zijn om tot een goed en stabiel resultaat te komen.

Wordt een orthodontische behandeling terugbetaald?

Een deel van de orthodontische behandeling zal terugbetaald worden via het ziekenfonds als er een aanvraag is ingediend voor de leeftijd van 15 jaar. De behandeling moet na het akkoord binnen de 2 jaar starten. Dit betekent dat voor volwassenen een orthodontische behandeling niet wordt terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering.

Sommige jonge kinderen hebben nood aan een 'vroege orthodontische behandeling', om een maximale terugbetaling te genieten zien we deze patiënten graag voor de leeftijd van 8.5 jaar.

Hoelang duurt een orthodontische behandeling?

Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt ongeveer 2 jaar (18 tot 24 controles). De duur van de behandeling wordt voornamelijk bepaald door de aard van de afwijking, maar ook de medewerking van de patiënt speelt zeker en vast een rol.

Wat breng ik mee naar een eerste consultatie?

We hebben graag dat je je identiteitskaart of kidsID meebrengt naar de eerste consultatie. Als je een verwijsbrief kreeg van de tandarts, mag je deze ook meebrengen.

Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen of ben vergeten?

Als u uw afspraak niet kan nakomen, vragen we u deze 24u op voorhand af te bellen. Wanneer u de afspraak bent vergeten, vragen we u telefonisch contact op te nemen om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Moet ik nog naar de tandarts op controle tijdens mijn orthodontische behandeling?

Ja! Het is heel belangrijk om tijdens de orthodontische behandeling halfjaarlijks op controle te gaan bij de tandarts.

Wat moet ik doen als er een blokje loskomt?

Dit is niet erg. Als je hier geen hinder van ondervindt, kan dit wachten tot de volgende controle. Als het losse blokje pijn veroorzaakt of ongemakkelijk is, neem je beter telefonisch contact op.

Wat moet ik doen als er een stukje van mijn losse beugel is afgebroken?

Als er een klein stukje kunsthars afbreekt, en je de beugel nog kan dragen, vormt dit geen probleem. Bij last of pijn neem je beter telefonisch contact op.

Wat moet ik doen als er een draadje prikt?

Je kan het draadje bedekken met was die je bij de start van de behandeling meegekregen hebt. Als de pijn blijft aanhouden, neem je beter telefonisch contact op.

Wat moet ik doen als mijn retentiedraad is losgekomen?

Als je retentiedraad loskomt, is de kans groot dat tanden terug zullen verschuiven. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Waarom zijn sommige afspraken tijdens de schooluren?

Gezien ruim 90% van de patiënten schoolgaande jeugd is, kunnen niet alle afspraken buiten de schooluren ingepland worden. Lange afspraken worden steeds binnen de schooluren ingepland. Op deze manier kunnen de controles van de apparatuur vaker buiten de schooluren ingepland worden. U krijgt steeds een geldig afwezigheidsattest voor de school.

Wat moet ik doen bij problemen tijdens het weekend of op feestdagen?

In het weekend en op feestdagen is er een wachtdienst orthodontie. Deze is bereikbaar tussen 10u en 12u op het centraal nummer 070 22 20 88. Let wel, de wachtdienst is betalend en provinciaal gebonden.