BEHANDELINGSVERLOOP

STAP 1: EERSTE CONSULTATIE

Tijdens een eerste consultatie wordt de situatie van het gebit en de kaakrelatie klinisch beoordeeld en stelt de orthodontist een eerste diagnose. Er wordt geluisterd naar je vragen en je wensen. Vervolgens wordt er gekeken of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en wanneer deze idealiter wordt opgestart. Als er gestart kan worden maken we met u een afspraak voor stap 2: een uitgebreidere gegevensverzameling. Deze eerste consultatie gebeurt vaak op verwijzing van de tandarts. Uiteraard mag u ook op eigen initiatief een afspraak vastleggen voor een vrijblijvend advies. Tijdens de consultatie maken we de nodige documenten in orde om de terugbetaling van de behandeling bij uw ziekenfonds aan te vragen.

STAP 2: GEGEVENSVERZAMELING

Om tot een goed behandelplan te komen, is het belangrijk alles eerst goed te documenteren. Tijdens deze afspraak worden verdere gegevens verzameld. We nemen klinische foto’s van de tanden en het gelaat, röntgenfoto’s van de tanden en de schedel en afdrukken van de boven- en ondertandboog. Aan de hand van deze gegevens kan een definitief behandelplan opgesteld worden voor jou.

STAP 3: BESPREKING

Na het uitwerken van het behandelplan bespreken we dit graag met u in detail. We bespreken welke beugel(s) aangewezen zijn, de voor -en nadelen van deze beugel(s) en eventuele alternatieven. We bespreken ook de behandelduur en de kostprijs van de behandeling. Tijdens deze afspraak kan u uiteraard terecht met al uw vragen en bedenkingen. Indien u akkoord gaat om de behandeling op te starten, worden verdere afspraken gemaakt voor het plaatsen van de apparatuur.

STAP 4: BEHANDELING

Een gemiddelde orthodontische behandeling duurt ongeveer 2 jaar. De duur van de behandeling wordt voornamelijk bepaald door de aard van de afwijking, maar ook de medewerking van de patiënt speelt een belangrijke rol. Om de 4 à 7 weken wordt de apparatuur geactiveerd en aangepast. Tijdens de orthodontische behandeling is het heel belangrijk om op controle te blijven gaan bij uw algemeen tandarts.

Meer informatie over de verschillende types van beugels kan u vinden op de pagina 'apparatuur'.

STAP 5: RETENTIEFASE

Na het beëindigen van de orthodontische behandeling is het belangrijk dat de tanden in hun nieuwe positie vastgehouden worden. Dit noemen we de retentiefase. Meestal worden er vaste retentiedraadjes gekleefd aan de binnenkant van je bovenste en onderste tanden. Soms wordt er bijkomend een uitneembare nachtbeugel in de bovenkaak geplaatst. Na het plaatsen van de retentieapparatuur kom je na 1 maand, 6 maanden en 1 jaar nog eens op controle. Ook de ontwikkeling van de wijsheidstanden zal worden opgevolgd.

Wanneer je retentiedraadje loskomt is het belangrijk om de praktijk telefonisch te contacteren.